AddTextWithODCLinkToProcess

Přidá text s odkazy přes protokol MTBODC do libovolného procesu
declare function AddTextWithODCLinkToProcess dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
AddTextWithODCLinkToProcess("actualdocument", "", actualdocument)
AddTextWithODCLinkToProcess(ProcessKey, Params, AD)

Parametry

ProcessKey

Typ: string

ID procesu. Je možné použít slovo actualdocument pro přidání textu do aktuálně otevřeného procesu.

Params

Typ: string

Nevyužitý parametr, vložte "" .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text s odkazy úspěšně vložen do procesu.

Popis

Přidá text s odkazy přes protokol MTBODC do libovolného procesu. Text se zadává pomocí zobrazeného formuláře.

Ukázky volání

  • AddTextWithODCLinkToProcess("actualdocument", "", actualdocument)