AddXzero

Rozšíření čísla na určitý počet znaků
declare procedure AddXzero dll "ActualDocument"(integer, string)
AddXzero(4, s)
AddXzero(Count, Value)

Parametry

Count

Typ: integer

Počet cifer, které má mít výsledné číslo.

Value

Typ: string

Vstupně/výstupní. Uložené číslo, které chceme rozšířit na určitý počet cifer.

Popis

Rozšíří proměnou o určitý počet nul tak, aby celková délka proměné byla taková, jaká je zadána prvním parametrem. Nuly jsou doplněny před řetězec.

Ukázky volání

  • AddXzero(4, s)