AnsiToOemWKF

Převede ANSI text na OEM
declare function AnsiToOemWKF dll "ActualDocument" (string): string
AnsiToOemWKF("text")
AnsiToOemWKF(Text)

Parametry

Text

Typ: string

Text, který se má převést.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací text již v OEM.

Popis

Funkce převede ANSI text na OEM.

Ukázky volání

  • AnsiToOemWKF("text")