CalculateAge

Vypočte věk
declare function CalculateAge dll "ActualDocument" (string, string): integer
iAge := CalculateAge("27.10.1982", "25.11.2010")
CalculateAge(BirthDay, CurrentDate)

Parametry

BirthDay

Typ: string

Datum narození zadaný v textovém formátu, který odpovídá formátu nastaveném v operačním systému (zpravidla dd.mm.rrrr např. "21.7.1980")

CurrentDate

Typ: string

Datum, ke kterému se věk vztahuje (nejčastěji dnešní datum) zadaný v textovém formátu, který odpovídá formátu nastaveném v operačním systému (zpravidla dd.mm.rrrr např. "25.11.2010"). Je-li zadán prázdný řetězec, je věk počítán k aktuálnímu datu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací věk.

Popis

Funkce pro výpočet věku ze zadaných datumů.

Ukázky volání

  • Věk 28 let
    iAge := CalculateAge("27.10.1982", "25.11.2010")