CancelWkf

Metoda pro zrušení workflow procesu
declare procedure CancelWkf dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer)
CancelWkf("MTB_000001I", "#RetainActiveOnly:FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7;DD81D14F-0108-A102-A400-CD868882C1F8", "this is comment", "", actualdocument)
CancelWkf(DocKey, DeactivateUsers, Comment, Params, ActualDocument)

Parametry

DocKey

Typ: string

Id procesu, který se má přerušit. Pokud je zadáno klíčové slovo actualdocument (case insensitive), manipuluje se s aktuálním procesem.

DeactivateUsers

Typ: string

Možná klíčová slova:

Klíčové slovo Popis
#DeactivateAll Deaktivuje všechny účastníky.
#DeactivateOnly + GUID Deaktivuje pouze uvedené účastníky.
#RetainActiveOnly + GUID Deaktivuje pouze neuvedené účastníky
#DeactivateOnlyNoticeForAll Deaktivuje každému účastníkovi jeho upozornění (Odpovědět, Akceptovat, ...), účastníci ale zůstanou v procesu aktivní.
Pokud zadáváme více GUID za sebou, oddělovačem je středník ; .

Comment

Typ: string

Komentář ke zrušení.

Params

Typ: string

Seznam parametrů. Zatím nevyužito, zadejte ""

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Metoda pro zrušení workflow procesu. Všechny kroky ve stavu ssTodo nebo ssPark jsou nastaveny na ssSuspend (přerušeny). Výjimkou může být krok, který se momentálně provádí a volá tuto funkci. Následně jsou deaktivováni uživatelé dle parametru DeactivateUsers a jejich výzvy (Dokončit do atpod.). Po té je do procesu zapsán text, který informuje o smazání. Stav workflow je změněn na "zrušeno".

Ukázky volání

  • CancelWkf("MTB_000001I", "#RetainActiveOnly:FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7;DD81D14F-0108-A102-A400-CD868882C1F8", "this is comment", "", actualdocument)