ChangeEscalation

Změní max. dobu pro eskalaci u uzlu, který je dán názvem
declare procedure ChangeEscalation dll "actualDocument" (string, string, string, pointer)
ChangeEscalation("Odsouhlaseni nadrizenym", "14.5.2016", "16:30", actualdocument)
ChangeEscalation(Node, MaxDate, MaxTime, AD)

Parametry

Node

Typ: string

MaxDate

Typ: string

MaxTime

Typ: string

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Tato procedura pracuje se zastaralým typem eskalace integrovaným v enTeam. Zvažte použití některé jiné funkce z kategorie Escalation, např. SetEscalation .

Tato procedura nemění eskalaci, ale pouze max. dobu.

Ukázky volání

  • ChangeEscalation("Odsouhlaseni nadrizenym", "14.5.2016", "16:30", actualdocument)