ChangeTextLen

Upraví délku zadaného řetězce
declare function ChangeTextLen dll "ActualDocument" (string, string, integer): string
sNewVal := ChangeTextLen("Jméno Příjmení", " ", 30)
ChangeTextLen(Text, Char, Len)

Parametry

Text

Typ: string

Samotný text, který má být prodloužen či zkrácen.

Char

Typ: string

Znak, kterým se, v případě prodloužení, doplní řetězec. Je-li zadán prázdný řetězec, je nahrazen mezerou.

Len

Typ: integer

Délka na kterou má být řetězec upraven (zkrácen či prodloužen).

Návratová hodnota

Typ: string

Zkrácený či prodloužený text.

Popis

Upraví délku zadaného řetězce. Je-li požadovaná délka Len kratší než délka řetězce Text , dojde k oříznutí. V opačném případě dojde k doplnění (rozšíření) řetězce na zadanou délku vkládáním znaku Char .

Ukázky volání

  • sNewVal := ChangeTextLen("Jméno Příjmení", " ", 30)

Příklady použití