ChangeTextSize

Změní velikost písmen
declare function ChangeTextSize dll "ActualDocument" (string, string): string
s := ChangeTextSize("karel", "U")
ChangeTextSize(TextIn, Direction)

Parametry

TextIn

Typ: string

Vstupní řetězec.

Direction

Typ: string

U - všechna písmena budou velká, L - všechna písmena budou malá.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací již změněný řetězec.

Popis

Funkce změní velikost písmen.

Ukázky volání

  • s := ChangeTextSize("karel", "U")