CloseMdata

Funkce sloužící k odpojení od enTeam CRM
declare function CloseMdata dll "ActualDocument" (): boolean
CloseMdata()
CloseMdata()

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě úspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede odpojení z centrálního adresáře enTeam CRM.

Ukázky volání

  • CloseMdata()