CloseMdataSlow

Ukončí napojení na enTeam CRM
declare function CloseMdataSlow dll "ActualDocument" (): boolean
CloseMdataSlow()
CloseMdataSlow()

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede odpojení z centrálního adresáře enTeam CRM.

Ukázky volání

  • CloseMdataSlow()