ConvertPicture

Převod formátu obrázku mezi typy bmp a jpg
declare function ConvertPicture dll "ActualDocument" (string, string, string, string): boolean
ConvertPicture("C:\obr.bmp", vystup, "jpg", "")
ConvertPicture(Source, Destination, Format, Params)

Parametry

Source

Typ: string

Cesta a název původního obrázku.

Destination

Typ: string

Výstupní parametr ve kterém je uložena cesta k výslednému souboru.

Format

Typ: string

Zatím podporován pouze výstupní formát "jpg".

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl formát obrázku úspěšně změněn.

Popis

Převod formátu obrázku mezi typy bmp a jpg.

Ukázky volání

  • ConvertPicture("C:\obr.bmp", vystup, "jpg", "")