CountOfWorkingDaysBetween

Počet pracovních dní
declare procedure CountOfWorkingDaysBetween dll "ActualDocument" (string, string, var integer)
CountOfWorkingDaysBetween(DovolenaOd, DovolenaDo, i)
CountOfWorkingDaysBetween(Date1, Date2, Count)

Parametry

Date1

Typ: string

Počáteční datum.

Date2

Typ: string

Koncové datum.

Count

Typ: string

Součet dní mezi zadanými daty.

Popis

Vypočítá počet pracovních dní mezi dvěma datumy (s krajními daty včetně). Svátky se neberou v potaz.

Ukázky volání

  • CountOfWorkingDaysBetween(DovolenaOd, DovolenaDo, i)