CountOfWorkingDaysBetweenExt

Počet pracovních dní
declare procedure CountOfWorkingDaysBetweenExt dll "ActualDocument" (string, string, string, var integer, pointer)
CountOfWorkingDaysBetweenExt("14.3.2006", "20.3.2006", "Czech", count, actualdocument)
CountOfWorkingDaysBetweenExt(Date1, Date2, Params, Count, AD)

Parametry

Date1

Typ: string

Počáteční datum.

Date2

Typ: string

Koncové datum.

Params

Typ: string

Použitá sada svátků podle enTeam.

Czech Pro český kalendář

Count

Typ: integer

Součet pracovních dní.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Vypočítá počet pracovních dní mezi dvěma datumy (s krajními daty včetně). Svátky se berou v potaz.

Ukázky volání

  • CountOfWorkingDaysBetweenExt("14.3.2006", "20.3.2006", "Czech", count, actualdocument)