WorkflowManager-Calendar

Kalendář aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s kalendářem aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

CountOfWorkingDaysBetweenExt Počet pracovních dní
CreateCalendarItem Vytvoří kalendářovou položku (událost)
CreateRepeatedCalendarItem Vytvoří opakující se kalendářovou položku (událost)
IsDayHoliday Určí, zda zadaný den je státním svátkem
SetCalendarAsProcess Existující kalendářovou položku převede na běžný proces
SetDocAsRepeatedCalendarItem Převede proces na opakovanou kalendářovou položku
SetProcessAsCalendar Existující proces změní na kalendářovou událost