CreateProcessLinkByProtocol

Vloží do procesu HTML odkaz na jiný proces pomocí protokolu MTBODC
declare procedure CreateProcessLinkByProtocol dll "ActualDocument" (string, string, string)
CreateProcessLinkByProtocol("odkaz", "enTeam_00000cl", "enTeam_00000cj", actualdocument)
CreateProcessLinkByProtocol(LinkName, TargetProcessID, LocationProcessID)

Parametry

LinkName

Typ: string

Název linku v procesu.

TargetProcessID

Typ: string

ID procesu, na který bude vytvořen odkaz Pokud bude použito klíčové slovo actualdocument , pak se link vytvoří na aktuálně otevřený proces.

LocationProcessID

Typ: string

ID procesu, ve kterém bude uložen odkaz. Pokud bude použito klíčové slovo actualdocument , pak se link uloží do aktuálně otevřeného procesu.

Popis

Vyřazená funkce, použijte AddLinkToprocess . Vloží do procesu odkaz na jiný proces pomocí protokolu mtbodc, který funguje v enTeam od verze 4.3.

Ukázky volání

  • CreateProcessLinkByProtocol("odkaz", "enTeam_00000cl", "enTeam_00000cj", actualdocument)