CreateRelation

Vytvoří vztah mezi osobou a firmou
declare function CreateRelation dll "ActualDocument" (string, string): integer
CreateRelation("68", "6")
CreateRelation(ContID, CompID)

Parametry

ContID

Typ: string

ID osoby.

CompID

Typ: string

ID společnosti.

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota Popis
0 Vztah byl vytvořen
1 Osoba se zadaným ID nenalezena
2 Společnost se zadaným ID nenalezena
3 Jiná chyba

Popis

Funkce vytvoří vztah mezi osobou a firmou.

Ukázky volání

  • CreateRelation("68", "6")