CurrencyAsWord

Převod zadané částky na zápis slovy
declare function CurrencyAsWord dll "actualDocument" (currency, string, boolean, string, string, string): string
sSlovne := CurrencyAsWord(1925019001.56, "CZK", false, "", sKorun, sHaleru)
CurrencyAsWord(Sum, Money, DelimitedWords, Params, Krones, Halers)

Parametry

Sum

Typ: currency

Desetinným číslem zadaná částka pro převod, max. hodnota pro převod: cca 920 bilionů (omezení velikosti datového typu).

Money

Typ: string

Podporované měny: CZK (Pokud se zadá prázdný řetězec, je vrácen přepis čísla bez měny).

DelimitedWords

Typ: boolean

Určuje, zda mají být jednotlivé číslovky v zápisu odděleny mezorou (třicet jedna / třicetjedna).

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, dosaďte "" .

Krones

Typ: string

Přepis celé části.

Halers

Typ: string

Přepis desetinné části.

Návratová hodnota

Typ: string

Funkce vrací zadanou částku vyjádřenou slovy.

Popis

Funkce převede zadanou částku na slovní přepis čísla. Spolu s číslem může správně vyskloňovat použitou měnu. Výsledkem je slovní přepis celé i desetinné (pokud je nenulová) části. Celá i desetinná část jsou uloženy i zvlášť jako výstupní parametry.

Ukázky volání

  • Vrátí "jednamiliardadevětsetdvacetpětmilionůdevatenácttisícjedna koruna česká, padesátšest haléřů"
    sSlovne := CurrencyAsWord(1925019001.56, "CZK", false, "", sKorun, sHaleru)