DB_ExecuteSQLQuery

Vytvoření SQL dotazu
declare procedure DB_ExecuteSQLQuery dll "DynOLEEng" (integer, integer, var boolean)
DB_ExecuteSQLQuery(QueryId, ConnId, Success)
DB_ExecuteSQLQuery(QueryId, ConnId, Success)

Parametry

QueryId

Typ: integer

Identifikátor SQL dotazu.

ConnId

Typ: integer

Identifikátor SQL připojení, nad kterým má být dotaz proveden.

Success

Typ: boolean

Nastaven na true pokud vše proběhlo v pořádku.

Popis

Procedura vykoná SQL dotaz s daným ID.

Ukázky volání

  • DB_ExecuteSQLQuery(QueryId, ConnId, Success)

Viz také