Database-OLE

Databáze a Obecné funkce pro DynOleEng

Popis

Procedury a funkce pracující s databází a DynOleEng.

Funkce

DB_CloseSQLQuery Zavření SQL dotazu
DB_ConnectWithIni Připojení k databázi. Parametry pro připojení jsou přečteny ze serie_m.ini
DB_ConnectWithParams Připojení k databázi s parametry
DB_CreateSQLQuery Vytvoření SQL dotazu
DB_Disconnect Ukončení připojení k databázi
DB_ExecuteSQLQuery Vytvoření SQL dotazu
DB_FreeSQLQuery Uvolnění SQL dotazu
DB_OpenSQLQuery Otevření SQL dotazu
DB_QueryFieldByName Načtení pole z otevřeného SQL dotazu
DB_SetSQLCommand Nastavení SQL dotazu
DB_SQLQueryEof Zjištění, zda byl načten poslední záznam
DB_SQLQueryFirst Nastavení SQL dotazu na první záznam
DB_SQLQueryNext Nastavení SQL dotazu na další záznam
DOE_GetLastErrorMessage Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
DOE_GetLastErrorMessage64 Vrací chybovou zprávu posledního volání knihovny
TB_AddObject Připojení externího OLE objektu k použití do knihovny
TB_ClearParams Vyčistění sady parametrů
TB_ClearParams64 Vyčistí sadu parametrů
TB_CreateOLEObject Vytvoří OLE objekt
TB_CreateOLEObject64 Vytvoří OLE objekt
TB_CreateOLEObjectEx Vytvoření OLE objektu
TB_CreateOLEObjectEx64 Vytvoření OLE objektu
TB_CreateParams Vytvoření sady parametrů
TB_CreateParams64 Vytvoří sadu parametrů
TB_FreeOLEObject Uvolnění OLE objektu
TB_FreeOLEObject64 Uvolní OLE objekt
TB_FreeParams Uvolnění sady parametrů
TB_FreeParams64 Uvolní sadu parametrů
TB_FreeUnusedLibraries Uvolní nepoužívané knihovny
TB_FreeUnusedLibraries64 Uvolní nepoužívané knihovny
TB_GetAbraCode Uložený kód ABRA
TB_GetAbraMainObj Uložené ID ABRA main objektu
TB_GetAbraParamsId Načtení ID ABRA parametrů
TB_GetResultBool Hodnota typu boolean
TB_GetResultBool64 Vrací výsledek volání jako logickou hodnotu
TB_GetResultCurr Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultCurr64 Vrací výsledek volání jako reálné číslo
TB_GetResultDate Vrací výsledek volání jako datum
TB_GetResultDate64 Vrací výsledek volání jako datum
TB_GetResultDateStr Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
TB_GetResultDateStr64 Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
TB_GetResultInt Hodnota typu integer
TB_GetResultInt64 Vrací výsledek volání jako celé číslo
TB_GetResultObject ID objektu
TB_GetResultObject64 Vrací výsledek volání jako objekt
TB_GetResultReal Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultReal64 Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultStr Hodnota typu string
TB_GetResultStr64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrTrimRight Hodnota typu string
TB_GetResultStrTrimRight64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrWithoutTrim Hodnota typu string
TB_GetResultStrWithoutTrim64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_InvokeMethod Volání metody na OLE objektu
TB_InvokeMethod64 Volá metodu OLE objektu
TB_InvokePropertyGet Získání hodnoty property na OLE objektu
TB_InvokePropertyGet64 Získá hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_InvokePropertyPut Nastavení hodnoty property na OLE objektu
TB_InvokePropertyPut64 Nastaví hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_IsResultNil Hodnota typu boolean
TB_Load Inicializační procedura
TB_Load64 Inicializuje knihovnu
TB_OpenOLEObject Napojení na existjící OLE objekt
TB_ParamsAddBool Přidání parametru typu boolean do sady parametrů
TB_ParamsAddBool64 Přidá parametr typu logická hodnota
TB_ParamsAddBoolRef Přidání reference parametru typu boolean do sady parametrů
TB_ParamsAddBoolRef64 Přidá parametr typu logická hodnota odkazem
TB_ParamsAddCurr Přidání parametru typu currency do sady parametrů
TB_ParamsAddCurr64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddCurrRef Přidání reference parametru typu currency do sady parametrů
TB_ParamsAddCurrRef64 Přidá parametr typu reálné číslo odkazem
TB_ParamsAddDate Přidání parametru typu ineger do sady parametrů
TB_ParamsAddDate64 Přidá parametr typu datum
TB_ParamsAddDisp Přidání parametru typu IDispatch do sady parametrů
TB_ParamsAddDisp64 Přidá parametr typu objekt
TB_ParamsAddInt Přidání parametru typu integer do sady parametrů
TB_ParamsAddInt64 Přidá parametr typu celé číslo
TB_ParamsAddIntRef Přidání reference parametru typu integer do sady parametrů
TB_ParamsAddIntRef64 Přidá parametr typu celé číslo odkazem
TB_ParamsAddReal Přidá desetinné číslo do sady
TB_ParamsAddReal64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddStr Přidá textový parametr do sady
TB_ParamsAddStr64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrEx Přidání parametru typu string do sady parametrů
TB_ParamsAddStrEx64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrRef Přidání reference parametru typu string do sady parametrů
TB_ParamsAddStrRef64 Přidá parametr typu řetězec odkazem
TB_ParamsGetBool Získání hodnoty výstupního parametru typu boolean
TB_ParamsGetBool64 Vrací hodnotu parametru jako logickou hodnotu
TB_ParamsGetInt Získání hodnoty výstupního parametru typu integer
TB_ParamsGetInt64 Vrací hodnotu parametru jako celé číslo
TB_ParamsGetStr Získání hodnoty výstupního parametru typu string
TB_ParamsGetStr64 Vrací hodnotu parametru jako řetězec
TB_SetAbraCode Nastaví nový uložený kód ABRA
TB_SetAbraMainObj Nastaví novou hodnotu ID main objektu ABRA
TB_SetAbraParamsId Nastaví novou hodnotu ID parametrů ABRA
TB_UnLoad Finalizační procedura
TB_UnLoad64 Uvolní veškeré OLE objekty, parametry i výsledky