DOE_GetLastErrorMessage

Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
declare function DOE_GetLastErrorMessage dll "DynOleEng" (): string
ErrMsg := DOE_GetLastErrorMessage()
DOE_GetLastErrorMessage()

Návratová hodnota

Typ: string

Chybová zpráva

Popis

Pokud se v některé metodě knihovny vyskytne chyba (priorita < elInfo), je pomocí této funkce možné získat její text. Funkce vrací vždy zprávu z poslední volané medoty. Pokud nevznikla chyba, je výsledek funkce prázdný. Z důvodu zpětné kompatibility je funkce importována i pod jménem GetLastErrorMessage. Z důvodu konfilktu s knihovnou ActualDocument.dll doporučujeme používat pod nynějším názvem.

Ukázky volání

  • ErrMsg := DOE_GetLastErrorMessage()