DateOf

Za zadaného data a času vrátí pouze datum
declare function DateOf dll "ActualDocument" (date): date
dDate := DateOf(dDateTime)
DateOf(InDateTime)

Parametry

InDateTime

Typ: date

Datum a čas.

Návratová hodnota

Typ: date

Vrací pouze datum.

Popis

V parametru se nachází datum a čas, výstupem je pouze datum.

Ukázky volání

  • dDate := DateOf(dDateTime)