DateTimeToStrDate

Hodnotu typu date uloženou jako řetězec převede na datum v textovém formátu
declare procedure DateTimeToStrDate dll "ActualDocument" (string, string)
DateTimeToStrDate("38456", DateString)
DateTimeToStrDate(DateTime, Date)

Parametry

DateTime

Typ: string

Číslo (zadané jako řetězec) udávající datum. Jde o počet dní od 31.12.1899.

Date

Typ: string

Datum v textové podobě.

Popis

POZOR - i když je DateTime číslo, je uložen jako řetězec.

Ukázky volání

  • DateTimeToStrDate("38456", DateString)