DeleteAllZero

Vymazání nul z řetězce
declare procedure DeleteAllZero dll "ActualDocument" (string, string)
DeleteAllZero("0000abc", s)
DeleteAllZero(In, Out)

Parametry

In

Typ: string

Vstupní řetězec, ze kterého se budou mazat nuly.

Out

Typ: string

Výstupní řetězec po odmazání nul.

Popis

Vymaže všechny nuly zleva až po první jiný znak.

Ukázky volání

  • DeleteAllZero("0000abc", s)