DeleteDirectory

Smaže složku na disku
declare procedure DeleteDirectory dll "ActualDocument" (string)
DeleteDirectory("c:\Temp\FolderToDelete")
DeleteDirectory(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Plná cesta ke složce.

Popis

Smaže zadanou složku na disku, a to včetně jejího obsahu (soubory, podadresáře).

Ukázky volání

  • DeleteDirectory("c:\Temp\FolderToDelete")