File

Práce se soubory

Popis

Procedury a funkce umožňující práci se soubory na HDD.

Funkce

AddDocumentFromHDDext Přiloží přílohu z disku a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolder Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolderExt Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddPictureFromHDDfolder Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
AddTextToFile Přidá text do textového souboru
ChangeDir Změna aktuálního adresáře
CloseTextFile Zavře textový soubor
CreateShortCut Vytvoří zástupce na disku
DeleteDirectory Smaže složku na disku
DialogsCreate Vytvoří objekt
DialogsGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
DialogsSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti jako řetězec
DirExists Ověří existenci složky na disku
EndOfTextFile Vrací zda je načtena poslední řádka textového souboru
ExportFromPublicFolders Exportuje dokument ze sdílené složky na disk
ExportFromTemplatesExt Export vzorového dokumentu na disk
ExportFromTemplatesWithDialogExt Uloží vybraný vzorový dokument na disk
ExtractFileExt Vrátí příponu souboru
ExtractFileName Z plné cesty souboru zjistí jeho název
ExtractPath Z plné cesty souboru zjistí jeho cestu
ExtractPkcs7File Extrahuje soubor z podepsaného
FileDelete Vymaže zadaný soubor na disku
FileExistsOnHdd Testuje existenci souboru na disku
FileGetCreationDate Vrátí datum vytvoření souboru
FileMove Přesune soubor
FileRename Přejmenuje soubor
FileSetAttributes Nastaví atributy uvedenému souboru
FileSizeonHDD Zjistí velikost souboru
File_copy_to Kopíruje soubory ze zdrojového adresáře, do cílového
ForceDirs Vytvoří novou složku
GetDirContain Vrací obsah (soubory či složky) adresáře
GetTemp Najde adresář Temp
GetTextFromFile Načtení textu souboru
IsFileReady Otestuje režim přístupu na zadaném souboru
LoadBase64FromFile Načte soubor do Base64 řetězece
MakeDir V zadaném adresáři založí podadresář
MTBDirectory Vrací adresář, ze kterého je enTeam spuštěn, včetně zpětného lomítka
OpenDialog Zobrazí dialog pro výběr souboru
OpenTextFile Otevře textový soubor pro čtení
SaveBase64ToFile Uloží Base64 řetězec do souboru
SaveUsersToFileExt Uloží do souboru seznam uživatelů
SelectDir Dialog pro výběr adresáře
SignPDF Digitálně podepíše PDF soubor
StringToTextFile Vytvoří textový soubor a zapíše do něj text
StringToUtf8TextFile Vytvoření a zápis do textového souboru v kódování UTF-8
TextFileLineToString Načte řádku z textového souboru

Příklady

FileOpenDialogScript Ukázka dialogu pro otevření souboru
SelectDirectory Dialog pro otevření adresáře