DeleteDocFromPubFolder

Vymaže proces ze sdílené složky
declare function DeleteDocFromPubFolder dll "ActualDocument" (string, string): boolean
DeleteDocFromPubFolder(docID, "mzdy")
DeleteDocFromPubFolder(ProcessID, FolderName)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu.

FolderName

Typ: string

Složku je možno zadat dvěma způsoby.

  1. Pokud je její jméno jediněčné, pak pouze jejím jménem.
  2. Celou cestou ve tvaru: faktury\2004

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl proces úspěšně vymazán ze sdílené složky.

Popis

Funkce vymaže proces ze sdílené složky. Proces je nutné zadat jeho ID.

Ukázky volání

  • DeleteDocFromPubFolder(docID, "mzdy")