DeleteEscalationByID

Smaže eskalaci zadanou svým ID
declare function DeleteEscalationByID dll "ActualDocument" (integer): boolean
DeleteEscalationByID(12345)
DeleteEscalationByID(ID)

Parametry

ID

Typ: integer

ID eskalace.

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce smaže eskalaci zadanou svým ID.

Ukázky volání

  • DeleteEscalationByID(12345)