DeleteProxy

Odstraní uživateli zvoleného zástupce
declare function DeleteProxy dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
DeleteProxy(uzivatel, jehoZastupce, actualDocument)
DeleteProxy(ToWho, Who, AD)

Parametry

ToWho

Typ: string

ID uživatelů.

Who

Typ: string

Pokud tento parametr namísto guid uživatele obsahuje slovo "allusers", pak jsou uživateli odstranění všichni zástupci.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl zástupce úspěšně odstraněn.

Popis

Funkce odstraní uživateli zvoleného zástupce.

Ukázky volání

  • DeleteProxy(uzivatel, jehoZastupce, actualDocument)