DirExists

Ověří existenci složky na disku
declare function DirExists dll "ActualDocument" (string): boolean
FolderExist := DirExists("c:\Temp\Folder")
DirExists(APath)

Parametry

APath

Typ: string

Cesta ke složce na disku.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud složka existuje, jinak vrací false .

Popis

Ověří, zda složka zadaná cestou na disku existuje.

Ukázky volání

  • FolderExist := DirExists("c:\Temp\Folder")