ErrorDlgSetDisplayTime

Nastaví dobu, po kterou je zobrazen dialog s chybou
declare function ErrorDlgSetDisplayTime dll "ActualDocument" (integer): integer
ErrorDlgSetDisplayTime(Value)

Parametry

Value

Typ: integer

Požadovaná doba zobrazení dialogu ve vteřinách. Zadejte 0 nebo menší nechcete-li dialog zobrazovat vůbec.

Návratová hodnota

Typ: Integer

Vrací false při chybě, jinak true .

Popis

Funkce nastaví dobu, po kterou je zobrazen dialog obsahující nastalou chybu v knihovně ActualDocument.