Error

Práce s chybami

Popis

Rutiny pro práci s chybami.

Funkce

ErrorDlgSetDisplayTime Nastaví dobu, po kterou je zobrazen dialog s chybou
GetLastErrorCode Vrací chybový kód posledního volání podprogramu
GetLastErrorMessage Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
LastErrorGetCode Vrací kód poslední chyby
LastErrorGetMessage Vrací popis poslední chyby
SetErrorLevel Nastaví zda mají být chybové hlášky potlačovány