ExcelAddColumn

Vloží nový sloupec
declare function ExcelAddColumn dll "ActualDocument" (string): integer
ExcelAddColumn("C")
ExcelAddColumn(Column)

Parametry

Column

Typ: string

Pozice vkládaného sloupce. Nový sloupec bude vložen vlevo od zadaného.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 v případě úspěšného provedení, 0 v případě neúspěchu.

Popis

Vloží nový sloupec vlevo (před) sloupec zadaný v parametru Column . Formátování sloupce se řídí stejnými pravidly jako v aplikaci Excel.

Ukázky volání

  • Vloží nový sloupec mezi stávající B a C.
    ExcelAddColumn("C")

Viz také