MSExcel

Komunikace s MS Excel

Popis

Procedury a funkce umožnují čtení a zápis do produktu MS Excel.

Funkce

ExcelAddColumn Vloží nový sloupec
ExcelAddPageBreak Vloží konec stránky
ExcelAddRow Vloží nový řádek
ExcelBorderSize V otevřeném sešitu nastaví okraje stránky
ExcelCellAlignment Nastaví zarovnávání uvnitř buňky
ExcelCellCopy Kopíruje jednu buňku do druhé
ExcelCellFormat Nastaví formát buňky
ExcelCellOrientation Nastavení orientace písma
ExcelClose Zavře xls soubor
ExcelClose2 Zavře xls soubor 2
ExcelCloseApplication Zavře MS Excel
ExcelCloseDocument Zavře xls dokument
ExcelCloseFromTemplates Zavře xls soubor
ExcelCloseSheet Zavře list v xls dokumentu
ExcelColumnAlignment Nastaví zarovnávání uvnitř buňky
ExcelColumnAutoFit Nastaví vybraným buňkám velikost dle obsahu
ExcelColumnBold Nastavení tučného písma
ExcelColumnBorder Vytvoří rámečky kolem zvolené oblasti
ExcelColumnColor Nastaví barvu pozadí buněk
ExcelColumnFontColor Nastaví barvu písma
ExcelColumnLeftAlignment Nastaví zarovnávání vlevo
ExcelColumnsSetHidden Skryje (odkryje) sloupce
ExcelColumnWidth Nastaví šířku sloupců
ExcelCommentAdd Do buňky zapíše komentář
ExcelCompare Porovná dva Excel dokumenty a zobrazí rozdíly
ExcelCreate Založí dokument v aplikaci Excel a uloží pod daným jménem na disk
ExcelDeleteRow Odstraní řádky z tabulky aplikace Excel
ExcelDocClose Zavře dokument aplikace Excel
ExcelDocOpen Otevře dokument aplikace Excel, ale neotevře žádný list
ExcelExportDocument Uloží soubor do zvoleného formátu, např. PDF
ExcelExportSheet Uloží list do zvoleného formátu, např. PDF
ExcelFontSize Nastaví velikost písma
ExcelFontStyle Nastaví styl písma
ExcelHyperlink Vytvoří odkaz v aplikace Excel
ExcelHyperlinkOnList Vytvoří odkaz na list či buňku v aplikace Excel
ExcelImportImage Vloží do xls obrázek ze souboru
ExcelImportImageWithMacro Vloží do xls obrázek ze souboru a přiřadí mu makro
ExcelIntToCol Převede číslo na sloupcový identifikátor
ExcelLastRow Najde poslední použitý řádek v zadaném sloupci
ExcelListAdd Vytvoří nový list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelListCopy Popis
ExcelListCount Vrací počet listů v souboru typu Excel
ExcelListRename Přejmenuje list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelLock Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
ExcelLockX Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
ExcelMergeCells Spojení buňek
ExcelOpen Otevře xls soubor
ExcelOpen2 Otevře xls soubor číslo 2
ExcelOpenApplication Otevře MS Excel
ExcelOpenDocument Otevře xls dokument
ExcelOpenForWrite Jde o vylepšené otevírání xls souboru
ExcelOpenFromTemplates Otevře pro práci xls soubor uložený ve vzorových dokumentech
ExcelOpenSheet Otevře list v xls dokumentu
ExcelPageOrientation Nastaví orientaci stránky
ExcelPasteFromClipboard Vloží do buňky text ze schránky
ExcelPrintOpenedSheet Vytiskne otevřený XLS soubor
ExcelPrintSheet Vytiskne list ze souboru typu xls
ExcelRead Načte jednu hodnotu z otevřeného xls souboru
ExcelRead2 Načte jednu hodnotu z otevřeného xls souboru číslo 2
ExcelReadX Načtení jedné hodnoty z aplikace Excel
ExcelRowAutoFit Nastaví vybraným buňkám automaticky potřebnou výšku
ExcelRunMacro Spustí v aplikaci Excel makro
ExcelSetAllImgToOrgSize Nastaví obrázkům originální velikost
ExcelSetChartSource Nastaví tiskárnu, na jakou bude excel tisknout
ExcelSetHeaderOrFooter Nastavuje záhlaví nebo zápatí
ExcelSetPrinter Nastaví tiskárnu, na jakou bude aplikace Excel tisknout
ExcelSheetDelete Smaže list v sešitu
ExcelSheetsSelect Vybere listy v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelUnLock Odemkne xls soubor
ExcelWrapText Zalomí texty v buňkách
ExcelWrite Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru.
ExcelWrite2 Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru číslo 2
ExcelWriteCurrency Zapíše hodnotu do cílové buňky
ExcelWriteFormula Zapíše vzorec do buňky v XLS souboru
ExcelWriteInteger Zapíše číslo do buňky v aplikaci Excel
ExcelWriteLink Zapíše odkaz
ExcelWriteReal Zapíše do buňky v aplikaci Excel číslo s desetinnou čárkou
ExcelWriteX Zápis do jedné buňky v aplikaci Excel
LoadAspectsFromExcel Načte hodnoty aspektů z MS Excel
SelectFromExcel Zobrazí blok buněk z aplikace Excel a nechá uživatele vybrat jeden řádek

Příklady

WriteToExcel Ukázka otevírání dokumentu v excelu a zápisu