ExcelAddPageBreak

Vloží konec stránky
declare procedure ExcelAddPageBreak dll "ActualDocument" (integer, integer)
ExcelAddPageBreak(Column, Row)
ExcelAddPageBreak(column, row)

Parametry

column

Typ: integer

Sloupec. První sloupec má index 1 .

row

Typ: integer

Řádek.

Popis

Za zadanou buňku vloží konec stránky. Před voláním této procedury musí být sešit otevřen pomocí ExcelOpen .

Ukázky volání

  • ExcelAddPageBreak(Column, Row)