ExcelAddRow

Vloží nový řádek
declare function ExcelAddRow dll "ActualDocument" (integer): integer
ExcelAddRow(1)
ExcelAddRow(Row)

Parametry

Row

Typ: integer

Pozice vkládaného řádku. Nový řádek bude vložen nad tento řádek.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 v případě úspěšného provedení, 0 v případě neúspěchu.

Popis

Vloží nový řádek nad řádek zadaný v parametru Row . Formátování řádku se řídí stejnými pravidly jako v aplikaci Excel.

Ukázky volání

  • Vloží nový řádek na začátek listu.
    ExcelAddRow(1)

Viz také