ExcelCellFormat

Nastaví formát buňky
declare procedure ExcelCellFormat dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelCellFormat("A1", "A1", "%")
ExcelCellFormat(Col1, Col2, Format)

Parametry

Col1

Typ: string

Identifikátor buňky definující počátek ovlivňované oblasti.

Col2

Typ: string

Identifikátor buňky definující konec ovlivňované oblasti.

Format

Typ: string

Definice formátu buňky. Lze zadat hodnoty:

  • text - textový formát buňky
  • % - procenta
  • real - číslo s desetinnou čárkou
nebo lze zadat vlastní formát (např. h:mm:ss).

Popis

Pro buňky v zadaném rozsahu nastaví formát jejich obsahu.

Ukázky volání

  • Nastaví formát buňky na procenta
    ExcelCellFormat("A1", "A1", "%")
  • Nastaví formát buňky na datum a čas
    ExcelCellFormat("B1", "B10", "d/m/yyyy h:mm:ss")