ExcelCellOrientation

Nastavení orientace písma
declare procedure ExcelCellOrientation dll "ActualDocument" (string, string, integer)
ExcelCellOrientation("B1", "B3", 0)
ExcelCellOrientation(Column1, Column2, Turn)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Turn

Typ: integer

Orientace je udána ve stupních, kde 90 je vodorovně, 0 je svisle.

Popis

Procedurou lze nastavit orientaci písma.

Ukázky volání

  • ExcelCellOrientation("B1", "B3", 0)