ExcelColumnAlignment

Nastaví zarovnávání uvnitř buňky
declare procedure ExcelColumnAlignment dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
ExcelColumnAlignment(4, 3, "center")
ExcelColumnAlignment(Column, Row, Align)

Parametry

Column

Typ: integer

Celočíselná proměnná určující sloupec.

Row

Typ: integer

Celočíselná proměnná určující řádek.

Align

Typ: string

Textová proměnná určující způsob zarovnání. Možné hodnoty jsou:

  • left (pro zarovnání doleva)
  • right (pro zarovnání doprava)
  • center (pro zarovnání na střed)

Popis

Procedura nastaví vlastnost Align (zarovnání) určené buňky.

Ukázky volání

  • ExcelColumnAlignment(4, 3, "center")