ExcelColumnAutoFit

Nastaví vybraným buňkám velikost dle obsahu
declare procedure ExcelColumnAutoFit dll "ActualDocument" (string, string)
ExcelColumnAutoFit("C4", "D5")
ExcelColumnAutoFit(Column1, Column2)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Popis

Tato vlastnost může být změněna pro celé řádky, nebo pro jednotlivé buňky.

Ukázky volání

  • ExcelColumnAutoFit("C4", "D5")