ExcelColumnBold

Nastavení tučného písma
declare procedure ExcelColumnBold dll "ActualDocument" (string, string, boolean)
ExcelColumnBold("C4", "D5", true)
ExcelColumnBold(Column1, Column2, Bold)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Bold

Typ: boolean

Určuje, zda bude písmo změněno na tučné.

Popis

Tučnost písma může být změněna pro celé řádky, nebo pro jednotlivé buňky.

Ukázky volání

  • ExcelColumnBold("C4", "D5", true)