ExcelColumnBorder

Vytvoří rámečky kolem zvolené oblasti
declare procedure ExcelColumnBorder dll "ActualDocument" (string, string, string, string)
ExcelColumnBorder("a1", "b5", "EdgeTop,EdgeLeft", "1")
ExcelColumnBorder(CellA, CellB, Position, BorderStyle)

Parametry

CellA

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

CellB

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Position

Typ: string

Může nabývat následujících hodnot:

Hodnota Popis
EdgeTop Horní okraj
EdgeBottom Spodní okraj
EdgeLeft Levý okraj
EdgeRight Pravý okraj
DiagonalDown Diagonálně dolů
DiagonalUp Diagonálně nahoru
InsideHorizontal Vnitřní horizontální
InsideVertical Vnitřní vertikální

A zastaralé:

Hodnota Popis
top Nahoře
bottom Dole
left Vlevo
right Vpravo

Klíčová slova lze kombinovat, např. "DiagonalDown,DiagonalUp", kombinovat nelze zastaralá.

BorderStyle

Typ: string

Má hodnoty 0, 1, 2, 3 (xlHairline, xlMedium, xlThick, xlThin) na první pozici.

Popis

Procedura vytvoří rámečky kolem zvolené oblasti.

Ukázky volání

  • ExcelColumnBorder("a1", "b5", "EdgeTop,EdgeLeft", "1")