ExcelColumnColor

Nastaví barvu pozadí buněk
declare procedure ExcelColumnColor dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelColumnColor("C4", "D5", "15")
ExcelColumnColor(Column1, Column2, Color)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Color

Typ: string

Index předdefinované barvy v MSExcel. Více informací na: http://wall.cz/excel-navod/nastaveni-barvy-a-palety-pomoci-vba .

Popis

Obarveny mohou být buď celé řádky, nebo jednotlivé buňky.

Ukázky volání

  • ExcelColumnColor("C4", "D5", "15")