ExcelColumnFontColor

Nastaví barvu písma
declare procedure ExcelColumnFontColor dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelColumnFontColor("C4", "D5", "15")
ExcelColumnFontColor(Column1, Column2, Color)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Color

Typ: string

Index barvy předdefinované v MS Excel. Více informací na http://wall.cz/excel-navod/nastaveni-barvy-a-palety-pomoci-vba .

Popis

Procedura nastaví barvu písma.

Ukázky volání

  • ExcelColumnFontColor("C4", "D5", "15")