ExcelColumnWidth

Nastaví šířku sloupců
declare procedure ExcelColumnWidth dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelColumnWidth("C", "D", "15")
ExcelColumnWidth(Column1, Column2, Width)

Parametry

Column1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Column2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Width

Typ: string

Šířka sloupce.

Popis

Procedura nastaví šířku sloupců.

Ukázky volání

  • ExcelColumnWidth("C", "D", "15")