ExcelColumnsSetHidden

Skryje (odkryje) sloupce
declare function ExcelColumnsSetHidden dll "ActualDocument" (string, string, boolean): boolean
ExcelColumnsSetHidden("A", "C", true)
ExcelColumnsSetHidden(StartColumn, EndColumn, AHidden)

Parametry

StartColumn

Typ: string

Počáteční sloupec oblasti, která bude skryta (odkryta)

EndColumn

Typ: string

Poslední sloupec oblasti, která bude skryta (odkryta)

AHidden

Typ: boolean

Hodnota Význam
true Skrytí sloupců
false Odkrytí sloupců

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Funkce zajistí skrytí/odkrytí sloupců v rozsahu ohraničeném parametry StartColumn a EndColumn . Před použitím je nutné soubor otevřít pomocí ExcelOpen .

Ukázky volání

  • Skryje sloupce A - C.
    ExcelColumnsSetHidden("A", "C", true)
    
  • Odkryje sloupce A a B.
    ExcelColumnsSetHidden("A", "B", false)