ExcelCompare

Porovná dva Excel dokumenty a zobrazí rozdíly
declare procedure ExcelCompare dll "ActualDocument" (string, string, string, integer)
ExcelCompare("oldfilename.xls", "newfilename.xls", "List1", 10)
ExcelCompare(FilenameOld, FilenameNew, SheetName, StartRow)

Parametry

FilenameOld

Typ: string

Název prvního souboru.

FilenameNew

Typ: string

Název druhého souboru.

SheetName

Typ: string

Jméno listu na kterém se bude porovnávat.

StartRow

Typ: integer

Číslo řádky, na které se začne porovnávat.

Popis

Procedura porovná dva Excel dokumenty a zobrazí rozdíly.

Ukázky volání

  • ExcelCompare("oldfilename.xls", "newfilename.xls", "List1", 10)