ExcelCreate

Založí dokument v aplikaci Excel a uloží pod daným jménem na disk
declare function ExcelCreate dll "ActualDocument" (string): boolean
ExcelCreate("c:\test.xls")
ExcelCreate(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Celá cesta + název nového dokumentu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl dokument úspěšně založen.

Popis

Pokud je soubor již založen, funkce nový dokument nevytvoří.

Ukázky volání

  • ExcelCreate("c:\test.xls")