ExcelDocOpen

Otevře dokument aplikace Excel, ale neotevře žádný list
declare function ExcelDocOpen dll "ActualDocument"(string): boolean
ExcelDocOpen("c:\test.xls")
ExcelDocOpen(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Celá cesta + název souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl dokument úspěšně otevřen.

Popis

Takto otevřený soubor je nutné zavřít funkcí ExcelDocClose .

Ukázky volání

  • ExcelDocOpen("c:\test.xls")