ExcelExportSheet

Uloží list do zvoleného formátu, např. PDF
declare procedure ExcelExportSheet dll "ActualDocument" (string, string, string, string)
ExcelExportSheet("c:\temp\document.pdf", "PDF", "List1", "")
ExcelExportSheet(NewFilePath, Format, Sheet, Params)

Parametry

NewFilePath

Typ: string

Cesta, do které bude dokument uložen

Format

Typ: string

Formát, ve kterém bude dokument uložen. Možné hodnoty:

PDF Exportuje dokument do PDF formátu.
XPS Exportuje dokument do XML Paper Specification (XPS).

Sheet

Typ: string

Název listu, který bude exportován do zvoleného formátu

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr, vložte ""

Popis

Dokument musí být otevřen procedurou ExcelOpen a nakonec zavřen pomocí ExcelClose .

Ukázky volání

  • ExcelExportSheet("c:\temp\document.pdf", "PDF", "List1", "")