ExcelFontSize

Nastaví velikost písma
declare function ExcelFontSize dll "ActualDocument" (string, string, integer): integer
ExcelFontSize("A1", "A7", 16)
ExcelFontSize(Cell1, Cell2, Size)

Parametry

Cell1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Cell2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Size

Typ: integer

Velikost písma.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 v případě úspěšného provedení, 0 v případě neúspěchu.

Popis

Nastaví oblasti buněk velikost písma.

Ukázky volání

  • Buňkám A1 - A7 nastaví velikost písma na 16.
    ExcelFontSize("A1", "A7", 16)

Viz také